X

Alltaf, gegarandeerd meer omzet


  • Ons aanbod
  • Onze werkwijze
  • Tarieven
  • Team

Bent u op zoek naar nieuwe cliënten? Alltaf.nl realiseert het voor u.

Welkom bij Alltaf.nl, uw partner in het realiseren van meer omzet voor uw onderneming!

Veel ondernemingen willen best uw cliënt zijn, alleen moeten ze wel weten dat u bestaat. Uit onderzoek blijkt dat een potentiele cliënt gemiddeld zevenmaal in aanraking moet komen met uw onderneming, voor deze potentiele cliënt producten en of dienst bij uw bedrijf gaat afnemen. Veel ondernemingen en organisaties willen groeien. Er zijn verschillende mogelijkheden om nieuwe cliënten te vinden, waardoor de omzet en winst toenemen. Uw cliënten moeten u echter wel weten te vinden.

Het telefonisch benaderen van uw doelgroep is een deel van ons vak. Zeker in een tijd waarbij veel via internet kan en mensen meer en meer via social media communiceren, is persoonlijk contact een goede manier om met uw toekomstige cliënt in contact te komen. Het telefonisch benaderen van de voor u interessante doelgroep is een van de dingen die wij doen. Maar nooit alleen bellen. Internet, social media, uw website, zelfs de post kunnen hulpmiddelen zijn in de strategie om uw prospect als cliënt te mogen verwelkomen.

Wij zijn goed in ons vak en helpen u uw omzet te vergroten, en wij zijn niet bang om ons te committeren aan de resultaten die wij halen.

Wilt u nieuwe cliënten verwelkomen bij uw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Of vul hier uw gegevens in.

Wij helpen en ondersteunen u met het vinden van nieuwe cliënten. Gegarandeerd!
 
1Inlevingsvermogen
2Advies
3Evaluatie
4Iedere keer weer

Wanneer wij een project starten, starten we altijd met een uitvoerige intake. Bij u op locatie. Om nieuwe cliënten voor u te vinden, moeten we eerst meer over uw bedrijf weten. Wat? Hoe? Waarom? Lees daarover meer

Wij brengen kosten in rekening. Uw nieuwe omzet is echter groter. Wij geloven in onze werkwijze. De resultaten bij cliënten laten ook zien dat onze werkwijze werkt. Wij hanteren vier tariefstructuren:


Continue
Het liefste gaan wij een duurzame en langdurige relatie met onze cliënten aan. Omdat dit voor onze cliënten het hoogste rendement oplevert. Het optimaal werven van nieuwe cliënten vergt vaak meer inspanningen dan een eenmalig contact. Mensen moeten weten dat u bestaat en uw dienst/product leren kennen. Contact met potentiele cliënten levert informatie op. Op basis van deze informatie kunnen we in de toekomst weer contact hebben.


Campagne
Wij kunnen u helpen een eenmalige campagne op te zetten, waarbij we samen de doelen vaststellen. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag om deze doelen te gaan realiseren.

Vergoeding per uur
U kunt ook kiezen voor een vergoeding per uur. Hierbij gaan wij voor u aan de slag en berekenen wij het aantal voor u gewerkte uren bij u in rekening. Wij kunnen u op voorhand aangeven hoeveel uren het kost om een bepaalde groep potentiele cliënten te benaderen.


Gegarandeerd meer omzet!
Wij merken meer en meer dat mensen de investering voor een standaardcampagne van 300 adressen te groot vinden. Zeker als mensen voor de eerste keer van ons een offerte ontvangen, merken wij dat mensen ons niet kennen, onbekend zijn met de dienstverlening en het dus maar afwachten is wat de resultaten zullen zijn.

Wij streven naar een langdurige relatie met onze cliënten, omdat dit het meeste resultaat oplevert. Dit komt doordat wij tijdens het bellen van potentiele cliënten informatie krijgen waaruit blijkt dat er nu geen reden is voor een afspraak, maar wellicht in de toekomst wel.

De langdurige relatie krijgen wij alleen indien de samenwerking met onze cliënten succesvol is. Die langdurige relatie willen wij graag verdienen! Wij hebben dan ook besloten de investering te verkleinen en tegelijkertijd meer duidelijkheid en transparantie te geven in de te verwachten resultaten.

Wij verkleinen het standaard aanbod van 300 adressen. Wij kunnen voor u per 100 adressen een campagne voor u uitvoeren. Tot op heden gingen wij uit van een minimum van 300 adressen. Dit deden wij om een substantieel resultaat (in aantallen afspraken) neer te kunnen zetten. Daarnaast deden wij dit aanbod om de opstart- en afrondkosten uit te smeren.

Wij bieden u aan 100 adressen van potentiele cliënten samen met u te selecteren en deze te gaan benaderen en te peilen of men geïnteresseerd is in uw dienstverlening. De kosten voor het aankopen van 100 adressen bedragen Euro 10,-- (KvK). De kosten voor het benaderen van 100 potentiele cliënten uit uw doelgroep bedragen Euro 625,-- ex. BTW. Hiertoe benaderen wij tot maximaal 3 keer een adres. Deze adressen zijn exclusief bestemd voor gebruik voor uw campagne en worden uw eigendom. Na afloop van de campagne bespreken we samen de resultaten en bespreken we een eventueel vervolg. Per 100 adressen kunt u aangeven al dan niet te willen stoppen.

De score die wij verwachten te gaan realiseren is afhankelijk van een veelheid aan factoren. De belangrijkste zijn (in willekeurige volgorde) “unique selling” points van uw bedrijf, wie is eigenaar, vestigingsplaats, concurrentie. Wij hebben een inschatting gemaakt van uw onderneming en te voeren campagne.

Wij verwachten voor u een score van 4% te realiseren. Dit betekent 4 afspraken met in uw dienstverlening geïnteresseerde ondernemers uit de doelgroep. Wij committeren ons graag aan deze doelstelling door het volgende voor te stellen:

  • - Indien de score tussen de 3-4% is, ontvangt u een korting van 10%
  • - Indien de score tussen de 2-3% is, ontvangt u een korting van 20%
  • - Indien de score lager is dan 2% ontvangt u een korting van 30%
  • - Indien de score tussen de 4-5% is ontvangen wij een bonus van 10%
  • - Indien de score tussen de 5-6% is ontvangen wij een bonus van 20%
  • - Indien de score hoger is dan 6% ontvangen wij een bonus van 30%
De bonus/malus wordt berekend over het geoffreerde bedrag van Euro 625,--. Hiermee wordt de door ons te ontvangen meer een prestatie afspraak. Deze afspraak doet recht aan ons credo: “Gegarandeerd meer omzet!”.

De kwaliteit van onze medewerkers, bepaalt voor u het resultaat

Wij zijn een gedreven en enthousiast team mensen die iedere dag aan de slag gaan om ondernemingen te doen groeien. Wij werken met gekwalificeerde agents die niets leuker vinden dan nieuwe cliënten voor uw onderneming te vinden.
We hebben veel ervaring in het vinden van nieuwe cliënten, die de omzet doet groeien. We weten welke dingen we moeten doen en ook welke dingen we niet moeten doen om uw onderneming te laten groeien.

Wij investeren veel in opleiding en training voor onze medewerkers. Hierdoor heeft u altijd de beschikking op competente mensen die uw visitekaartje zijn.

Agents proberen we voor langere tijd voor ons bedrijf te behouden. Gebleken is dat een agent die meerdere opdrachten voor dezelfde opdrachtgever uitvoert, betere resultaten behaalt voor deze opdrachtgever.

Bekijk onze vacatures op de vacaturepagina